noni baner
noni owoc baner
Strona główna
Spis chorób
Zamówienie

Fenomen soku Noni


FENOMEN DZIAŁANIA SOKU NONI - TEORIA PROKSERONINY - KSERONINY

                                             na podstawie książki dr Neila Salomona „ The Noni phenomenal"

Opis fenomenu działania soku NONI, potrzebujemy rozpocząć od biologii komórki. Zrozumienie biologii komórki jest niezbędne do zrozumienia mechanizmów powstawania chorób. Komórki naszego organizmu zachowują się jak wielokomórkowy społeczny organizm, którego podstawą istnienia jest międzykomórkowa komunikacja czyli sposoby jakimi komórki wytwarzają, przekazują, otrzymują i interpretują pomiędzy sobą mnóstwo sygnałów i wiadomości. Wymiana informacji pomiędzy komórkami pozwala każdej komórce odnaleźć swoją pozycję oraz określić jej specyficzną rolę i funkcję w organizmie.

Wszystkie te procesy są niezwykle istotne, ponieważ chcąc zapewnić integralność całego organizmu, komórki muszą ściśle ze sobą współpracować oraz wykazywać "zrozumienie i biochemiczną sympatię" jedna do drugiej. Kiedy zostanie zagubiona ta "sympatia", konwersacja komórkowa zatrzymuje się i w tej sytuacji komórki albo adaptują się do zmienionej funkcji, albo stają się podatne na izolację, zaburzenia, uszkodzenie czy destrukcję stwarzając warunki do powstawania i rozwoju choroby. W złożonym procesie dojrzewania komórki specjalizują się do wykonywania różnych, czasem całkiem odmiennych zadań i funkcji. Wyróżnia się siedem głównych funkcji komórkowych: ruch, przewodnictwo, absorpcja metaboliczna, sekrecja, wydzielanie, oddychanie i reprodukcja. Komórki komunikują się pomiędzy sobą na trzy sposoby:

1) tworzą kanały białkowe (gap junction)

2) prezentują receptory, które oddziałują na procesy wewnątrzkomórkowe lub inne komórki w bezpośrednim fizycznym kontakcie

3) wydzielają substancje sygnałowe - do komunikacji na duże odległości.

Teoria wyjaśniająca efekty zdrowotne działania noni obraca się wokół jednego z jej głównych składników - prokseroniny. Prokseronina trafia w ciele do poszczególnych części w komórkach, takich jak mitichondria, mikrosomy, aparat Golgiego, układ siateczkowo-śródbłonkowy, DNA, RNA ,itd. Wewnątrz komórki, składniki te komunikują się ze sobą nawzajem - wewnątrzkomórkowe i z innymi komórkami - międzykomórkowe. Dr Annę Hirazumi prowadząc swoje badania stwierdziła, że noni spowalnia proces usuwania tlenku azotu z komórek systemu immunologicznego.

Praca jej znakomicie łączy się z pracą Noblistów w dziedzinie medycyny z roku 1998, którymi są doktorzy Robert uchgott, Feried Murad, i Louis łgano. Ci uczeni udowodnili, że tlenek azotu w niskich koncentracjach pozwala, by komórki komunikowały się ze sobą nawzajem. Tlenek azotu staje się jednym z ich specjalnych języków. Nagroda Nobla w 1999 przyznana została biologowi Rockerfeller Universyty dr. Guentherowi Blobel, który objaśniał jak białka są posyłane do komórek przy użyciu specjalnych- "kodów pocztowych".

Stosownie do teorii, znajdująca się w ciele prokseronina dociera do określonych komórek i osiedla się w aparacie Golgiego i układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Wewnątrz tych struktur, prokseronina łączy się z innymi naturalnymi biochemicznymi składnikami i blokami ściennymi ( hormony, białka, enzymy, serotonina, witaminy, minerały, i antyutleniacze) gdzie wykorzystywane jest jej działanie. Następnie aparat Golgiego i układ siateczkowo-śródbłonkowy zbierają wszystkie konieczne w danym przypadku składniki tworząc "paczkę" i dostarczają tę "paczkę" do tych części komórki, które są chore, albo kierują "paczkę" przez strumień krwi do innych chorych komórek w innych częściach ciała, podobnie jak listy są przesyłane na wyraźny adres opierając się na wyszczególnionym kodzie pocztowym.

To nazywamy Fenomenem Noni .Gdy komórka docelowa otwiera "paczkę" wysłaną przez aparat Golgiego i układ siateczkowo-śródbłonkowy, ,,wypakowana" prokseronina łączy się z innym enzymem komórkowym nazywanym prokseronazą. Stosownie do badań prowadzonych przez dr Raipha Heiniecke, ta kombinacja zamienia się w kseroninę, która ratuje komórkę naprawiając ją i regenerując. Tak w wielkim skrócie wygląda fenomen działania prokseroniny, jednego z najważniejszych składników soku NONI.

Przeczytaj także: Suplementacja diety, czyli artykuł Dr Wolles'a nominowanego do nagrody Nobla

 


Noni lecznicza roślina wszechczasów napis

Noni Sok Noni Medycyna naturalna Zdrowie
| NONI - co to jest | Historia NONI | Tam gdzie rośnie najlepsze NONI | Składniki NONI | Irydoidy w soku NONI | Działanie NONI | Fenomen NONI |
| Zastosowanie NONI | Dawkowanie NONI | Przełom ozdrowieńczy NONI | Badania naukowe NONI | Lekarze o NONI | Opinie stosujących sok NONI |
| Wybór soku NONI | Literatura NONI w językach obcych | Literatura NONI w języku polskim | Film NONI | Zamówienie NONI | Medycyna naturalna |
| Suplementacja diety | Zdrowie |